Aktualności

Tłumacz języka migowego pomoże uchodźcom z Ukrainy

Więcej informacji >>

Kompensata dla pokrzywdzonych przestępstwem nie działa

Więcej informacji >>

Nie ma "zgody", jest gwałt - RPO też postuluje zmianę definicji

Więcej informacji >>

Romanowski: Pomoc pokrzywdzonym przestępstwem wymaga spójnego i efektywnego systemu

Więcej informacji >>

Webinar: Prawa pokrzywdzonych – gdzie szukać pomocy?

Więcej informacji >>

Zakazy zbliżania się i kontaktu dla przemocowca - RPO pozytywnie

Więcej informacji >>

Dzieci pokrzywdzone przestępstwem nadal potrzebują wsparcia w systemie i w prawie

Więcej informacji >>

Przemoc ekonomiczna to też przemoc domowa - jest projekt zmiany ustawy

Więcej informacji >>

Dzieci bardziej chronione podczas przesłuchań - są nowe zasady

Więcej informacji >>

Ofiary przestępstw na straconej pozycji - także po zmianach w k.p.k.

Więcej informacji >>

Pomoc prawna dla Ukrainy

Wydawnictwo Wolters Kluwer jest głównym fundatorem Fundacji.

Prawa autorskie

Prawa autorskie do witryny oraz materiałów zawartych w niniejszym Serwisie posiada wyłącznie F.P.O.P., chyba że podany jest inny autor.

Fundacja Pomocy Ofiarom Przestępstw

Ul. Przyokopowa 33, 01-208 Warszawa

3 piętro, siedziba firmy Wolters Kluwer Polska

Tel. +48 789 172 989

biuro@fpop.org.pl, www.fpop.org.pl