Aktualności

Ogłaszamy II edycję Konkursu im. Ewy Bieńkowskiej

Fundacja Pomocy Ofiarom Przestępstw ogłasza II edycję Konkursu im. Ewy Bieńkowskiej, którego przedmiotem jest wyłonienie najlepszej publikacji z zakresu ochrony praw osób pokrzywdzonych przestępstwem lub wiktymologii, a także nagrodzenie praktycznych działań związanych z pomocą ofiarom przestępstw.

Uczestnikami konkursu mogą być autorzy publikacji z zakresu ochrony praw osób pokrzywdzonych przestępstwem lub wiktymologii, które zostały opublikowane od 1 lipca 2023 r. do 30 czerwca 2024 r., lub osoby albo organizacje, które w tym samym okresie wdrożyły działania mające na celu pomoc ofiarom przestępstw. Konkurs jest skierowany wyłącznie do organizacji oraz pełnoletnich osób fizycznych.

Prace konkursowe należy dostarczyć do 15 października 2024 r.:

  1. za pośrednictwem poczty/firmy kurierskiej na adres:  Fundacja Pomocy Ofiarom Przestępstw, 01-208 Warszawa,
    ul. Przyokopowa 33 lub,
  2. elektronicznie na adres e-mail: biuro@fpop.org.pl

Patronka Nagrody, Ewa Bieńkowska, była doktorką habilitowaną nauk prawnych, specjalistką w zakresie wiktymologii i mediacji. Konsekwentnie walczyła o prawa ofiar przestępstw w Polsce oraz na arenie międzynarodowej. Przez ponad 30 lat pracowała w Instytucie Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk. Ewa Bieńkowska wykładała i była profesorką w uczelniach polskich oraz europejskich. Żywo uczestniczyła w życiu naukowym, recenzowała wiele prac naukowych, często pro bono.

„Nagradzając autorów publikacji, działaczy na rzecz ofiar, którzy kontynuują i rozwijają Jej dzieło, mając na uwadze, że ofiara przestępstwa to skrzywdzony i cierpiący człowiek, którego nie można zostawiać bez pomocy i którego należy traktować z godnością i szacunkiem, pragniemy upamiętniać osobę i dorobek Ewy Bieńkowskiej” – wyjaśniają organizatorzy konkursu.

W I edycji Konkursu wyróżniona została Fundacja Projekt Starsi za zwrócenie uwagi i opisanie pomijanego problemu przemocy wobec osób starszych oraz kompetentne opracowanie narzędzia diagnostycznego i procedur zaradczych. Nagrodę im. Ewy Bieńkowskiej otrzymała Grupa Granica za zbudowanie systemu opartego na społeczeństwie obywatelskim, gdy zawiodły służby publiczne, a władza kryminalizuje działania pomocowe.

Fundacja Pomocy Ofiarom Przestępstw powstała w 1985 r. Jej misją jest poprawa sytuacji osób pokrzywdzonych przestępstwami. Osoby te stanowią w polskim społeczeństwie jedną z grup, której potrzeby nie są zabezpieczane należycie i zgodnie ze standardami Unii Europejskiej.