Aktualności

Doroczna Konferencja Victim Support Europe

Doroczna Konferencja Victim Support Europe – europejskiej organizacji pomocowej, której członkiem jest Fundacja Pomocy Ofiarom Przestępstw – odbyła się w tym roku w dniach 22-23 maja w Zagrzebiu i była współorganizowana z chorwackim członkiem VSE: Victim and Witness Support Services Croatia. Konferencja miała charakter hybrydowy – przedstawiciele społeczności wspierającej ofiary oraz specjaliści wiktymolodzy z całego świata mogli wymieniać doświadczenia zarówno na miejscu, w hotelu Antunovic w Zagrzebiu, jak i on-line.

Konferencja odbyła się w tym roku pod hasłem „The Bridge Over Troubled Water: Świętowanie i wzmacnianie wsparcia ofiar”, a jej celem było stworzenie przestrzeni współpracy, w której przedstawiciele różnych sektorów mogli rozmawiać o osiągnięciach, wyzwaniach i potrzebach w zakresie pomocy i wsparcia dla ofiar. Konferencję otworzyli: Rosa Jansen – Prezes Victim Support Europe; Katarzyna Janicka – Pawlowska – Koordynator ds. Praw Ofiar w Komisji Europejskiej; Ivan Malenica – chorwacki Minister Sprawiedliwości i Administracji Publicznej, a także Semka Agić, która podzieliła się ze słuchaczami swoim doświadczeniem przemocy seksualnej na tle konfliktu zbrojnego.

W ramach pierwszej sesji panelowej specjaliści z różnych krajów wymieniali się doświadczeniami w obszarze skoordynowanego wparcia dla ofiar. Druga sesja panelowa została poświęcona omówieniu istotnych osiągnięć, zarówno legislacyjnych, jak i praktycznych, w zakresie ochrony praw ofiar. Kolejnego dnia Konferencji prelegenci i słuchacze poświęcili uwagę sposobom budowania silnego krajowego systemu wsparcia ofiar, zarówno od strony prawa wewnętrznego, jak i od strony wytycznych wynikających z regulacji międzynarodowych. Ostatni panel został poświęcony problematyce zwiększania dostępności wsparcia dla ofiar. Pomiędzy poszczególnymi panelami Konferencji jej uczestnicy mogli brać udział w praktycznych warsztatach oraz przerwach networkingowych i ciekawych wydarzeniach towarzyskich.

Za relację dziękujemy Oldze Skorulskiej – naszej wolontariuszce.