Współprace

Ideo Force

Wspiera klientów w biznesie online.

www.ideoforce.pl

Niebieska linia

Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie “Niebieska Linia” Instytutu Psychologii Zdrowia

www.niebieskalinia.pl

Prawo.pl - całe prawo w jednym miejscu

Prawo.pl to otwarty serwis informacyjny, zawierający codzienne informacje z zakresu prawa, podatków, ale także tematyki kadrowej, samorządowo – administracyjnej, zdrowotnej, oświatowej  czy regulacji dotyczących prowadzenia firm. Zawiera aktualności dotyczące wymiaru sprawiedliwości, legislacji, bieżących problemów prawnych, a także opinie, komentarze, wywiady, najnowsze orzeczenia i interpretacje czy odpowiedzi na pytania.

www.prawo.pl

Otwarta Rzeczpospolita

Stowarzyszenie przeciw Antysemityzmowi i Ksenofobii Otwarta Rzeczpospolita od ponad 20 lat działa na rzecz społeczeństwa wolnego od uprzedzeń, szanującego drugiego człowieka i upominającego się o jego godność.

Współpraca w zakresie edukacji dotyczącej przestępstw z nienawiści.
 

www.otwarta.org

Ogólnopolski Strajk Kobiet

Współpraca z Fundacją Ogólnopolski Strajk Kobiet w zakresie programu Wolontariusz przy pokrzywdzonym przestępstwem.

www.strajkkobiet.eu

Fundacja Kulawa Warszawa

Każdy, niezależnie od sprawności, ma prawo dostępu do wymiary sprawiedliwości.  Dostęp do wymiaru sprawiedliwości jest niezbędny także dla osób
z niepełnosprawnością niezależnie od roli w jakiej się występuje: świadka, strony, osoby poszkodowanej, czy oskarżonej. 

Dostępność to nie tylko architektura. To także możliwość odpowiedniego sposobu komunikowania się oraz otrzymywania informacji.

www.kulawawarszawa.pl

Polskie Centrum Mediacji

Od 25 lat prowadzi skuteczne mediacje. Jedyna instytucja w Polsce rozpoznawalna jednoznacznie jako miejsce, przez które można dotrzeć do mediatora.

www.mediator.org.pl

JAK POMAGAMY?

Uczymy ofiary przestępstw jakie przysługują im prawa i jak z nich korzystać.