Nagroda im. Ewy Bieńkowskiej

Idea Nagrody

Patronka Nagrody, zmarła w 2018 roku, Ewa Bieńkowska, doktorka habilitowana nauk prawnych, specjalistka w zakresie wiktymologii i mediacji, o prawa ofiar przestępstw walczyła przez całe zawodowe życie niezłomnie i konsekwentnie. Nagradzając tych autorów publikacji, działaczy na rzecz ofiar, którzy kontynuują i rozwijają jej dzieło, mając na uwadze, że ofiara przestępstwa to skrzywdzony i cierpiący człowiek, którego nie można zostawiać bez pomocy i którego należy traktować z godnością i szacunkiem, pragniemy upamiętniać osobę i dorobek Ewy Bieńkowskiej.

Życiorys

Profesor Ewa Bieńkowska była doktorką habilitowaną nauk prawnych, specjalistką w zakresie wiktymologii i mediacji. O prawa ofiar przestępstw walczyła zawsze niezłomnie bez wahania. Opublikowała ponad dwieście monografii, artykułów i recenzji, które weszły do kanonu literatury w tych dziedzinach. Uczestniczyła w dziesiątkach konferencji i sympozjów naukowych.

Przez ponad 30 lat pracowała w Instytucie Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk. Wykładała i była profesorką w uczelniach polskich i europejskich. Żywo uczestniczyła w życiu naukowym, recenzowała wiele prac naukowych, często pro bono.

O uznaniu dla jej osiągnięć świadczy powierzanie jej licznych funkcji i stanowisk tak w kraju, jak i za granicą. Była członkinią Zarządu Głównego Towarzystwa Naukowego Prawa Karnego, główną specjalistką ds. osób pozbawionych wolności w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich, członkinią zarządu Światowego Towarzystwa Wiktymologii, członkinią Zespołu ds. wprowadzenia mediacji w Polsce przy Towarzystwie Penitencjarnym „Patronat”, przewodniczącą Zespołu ds. opracowania Polskiej Karty Praw Ofiary przy Ministrze Sprawiedliwości, członkinią Społecznej Rady ds. Alternatywnych Metod Rozwiązywania Konfliktów i Sporów przy Ministrze Sprawiedliwości, członkinią Rady ds. Pokrzywdzonych Przestępstwem przy Ministrze Sprawiedliwości, jak również członkinią Zespołu Doradców ds. Ofiar Przestępstw przy Prokuratorze Generalnym.

Szczególnie ważny był udział Ewy Bieńkowskiej w kształtowaniu pozycji prawnej ofiar przestępstw na świecie. Jako członkini Światowego Towarzystwa Wiktymologii współpracowała przy tworzeniu projektu Deklaracji o podstawowych zasadach sprawiedliwości dla ofiar przestępstw i nadużyć władzy.

Ewa Bieńkowska zmarła 14 marca 2018 r. Zdążyła jeszcze ukończyć dzieło życia: monograficzne opracowanie Wiktymologia, Warszawa 2018, 579 ss. wydane przez Wolters Kluwer.

Więcej o życiorysie Ewy Bieńkowskiej w publikacji „Z problematyki wiktymologii. Księga dedykowana Profesor Ewie Bieńkowskiej”, red. nauk. Lidia Mazowiecka, Witold Klaus, Anna Tarwacka, Warszawa 2017 r., wyd. Wolters Kluwer.

JAK POMAGAMY?

Uczymy ofiary przestępstw jakie przysługują im prawa i jak z nich korzystać.