Sprawozdania z działalności

Organizacje pożytku publicznego zamieszczają zatwierdzone przez właściwy organ organizacji sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie merytoryczne ze swojej działalności za ubiegły rok w bazie sprawozdań organizacji pożytku publicznego oraz publikują na stronie internetowej. Obowiązek ten dotyczy wszystkich organizacji pożytku publicznego.

Sprawozdania z działalności Fundacji Pomocy Ofiarom Przestępstw można znaleźć na stronie sprawozdaniaopp.niw.gov.pl, wpisując nazwę Fundacji lub numer KRS – 0000119705.

JAK POMAGAMY?

Uczymy ofiary przestępstw jakie przysługują im prawa i jak z nich korzystać.