Aktualności

Projekt ustawy o postępowaniu w przypadku niektórych przestępstw przeciwko wolności seksualnej i obyczajności

W kwietniu 2024 roku ukończyliśmy prace nad projektem ustawy o postępowaniu w przypadku niektórych przestępstw przeciwko wolności seksualnej i obyczajności.

Prace nad zmianami legislacyjnymi rozpoczęliśmy na początku sierpnia 2023 roku. W skład zespołu eksperckiego, na różnych etapach prac, wchodzili i wchodziły: dr Marek Balicki – psychiatra, były minister zdrowia, prof. Eleonora Zielińska – specjalistka prawa karnego i medycznego, prof. Barbara Gabrysiak-Namysłowska – specjalistka prawa karnego i medycznego, Anna Janik – Wiceprezeska Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych, Jacek Krawczyk – kryminolog i legislator, Katarzyna Nowakowska – psycholożka, Fundacja Feminoteka, dr Marta Sobczyńska – lekarz-pediatra, Dyrektor ds. Standardów Medycznych i Jakości Klinicznej Grupy Scanmed, mec. Grzegorz Wrona – adwokat, specjalista ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie, Paula Sawicka – psycholożka, FPOP, dr Grzegorz Luboiński – chirurg-onkolog.

Radą służyli nam prof. Leszek Kubicki – były minister sprawiedliwości, specjalista prawa karnego i medycznego, dr Michał Lewoc – sędzia, specjalista ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Korzystaliśmy też z dorobku i doświadczeń WHO w tej dziedzinie.

Zespołowi eksperckiemu przewodniczyła dr Lidia Mazowiecka – Prezeska Fundacji Pomocy Ofiarom Przestępstw, prokuratorka w stanie spoczynku.

Projekt ustawy przesłaliśmy do konsultacji Ministerstwu Zdrowia, Ministerstwu Sprawiedliwości, Rzecznikowi Praw Obywatelskich, Rzeczniczce Praw Dziecka, Naczelnej Radzie Lekarskiej, Naczelnej Izbie Pielęgniarek i Położnych, związkom samorządów terytorialnych i samorządów prawniczych.

Po uwzględnieniu uwag i propozycji projekt jest gotowy do nadania mu biegu legislacyjnego. Niestety – ani posłowie i posłanki, ani przedstawiciele Senatu, ani przedstawiciele rządu – na ten moment nie skorzystali z gotowego projektu i nie przekazali go do dalszych prac.

Wzywamy wszystkie siły parlamentarne, aby pochyliły się raz jeszcze nad projektem i nadały mu bieg.

Dlaczego ustawa jest ważna pisze Marek Balicki w tekście Ofiara gwałtu ma prawo do opieki i wsparcia.