Aktualności

Asystent ofiary przestępstwa w Sieci Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem. Przewodnik

Oddajemy w Państwa ręce publikację „Asystent ofiary przestępstwa w Sieci Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem. Przewodnik”.

Fundacja Pomocy Ofiarom Przestępstw od początku 2023 r. wspólnie z Ogólnopolskim Pogotowiem dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” Instytutu Psychologii Zdrowia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego uruchomiła pilotażowy program „Asystent dla pokrzywdzonego przestępstwem”. Niebieska Linia jest jednym z ośrodków SPOPP. Działa na terenie Warszawy i w jej okolicach. W ramach ośrodka działa siedem lokalnych punktów. Oferowane w ramach projektu wsparcie asystenta ofiary przestępstwa uzupełniało szeroką ofertę ośrodka, obejmującą pomoc: psychologiczną, prawną, materialną oraz inną zgodną z potrzebami ofiary.

Pomoc asystenta ofiary przestępstwa może być najważniejszym rodzajem wsparcia, jakiego można udzielić osobie pokrzywdzonej przestępstwem. Jest ona nakierowana na potrzeby emocjonalne i praktyczne osoby skrzywdzonej. Obecność asystenta powinna zapewnić ofierze poczucie bezpieczeństwa, sprawi, że nie będzie czuła się osamotniona. Asystent będzie przy niej, wysłucha jej obaw, poinformuje o możliwościach wsparcia i pomocy.

W Przewodniku przedstawiliśmy doświadczenia i dobre praktyki wynikające z realizacji przeprowadzonego programu pilotażowego. Program finansowała Fundacja Pomocy Ofiarom Przestępstw.

Dążymy do tego, aby każda ofiara mogła w pełni korzystać z przysługujących jej praw, a jednym z nich jest prawo do asystenta. Widzimy potrzebę poszerzenia zakresu działalności SPOPP o instytucję asystenta ofiary przestępstwa. System wsparcia jest dla ofiary szczególnie ważny w pierwszych dniach, a nawet godzinach po tym, gdy została skrzywdzona przez sprawcę przestępstwa.

Przewodnik zawiera informacje wynikające z naszych doświadczeń, które pomogą w tworzeniu instytucji asystenta ofiary przestępstwa, w naborze kandydatów na asystentów wolontariuszy, w ich faktycznym usytuowaniu w ośrodku. Omawiamy w nim tematy i zakres szkoleń, których odbycie sprawiło, że zostaliśmy profesjonalistami.

Chcielibyśmy, aby informacje o istnieniu SPOPP, świadczącej wszechstronną pomoc i wsparcie osobom skrzywdzonym i cierpiącym, były jak najszerzej rozpowszechniane, a zwłaszcza fakt, że pomoc jest udzielna potrzebującym profesjonalnego wsparcia bez względu na ich stopień zamożności. Instytucja asystenta ofiary nie jest jałmużną, lecz obowiązkiem państwa w przywracaniu ofierze poczucia bezpieczeństwa, spokoju i nadziei.