Aktualności

Zebranie generalne Członków Victim Support Europe

W dniu 1 grudnia 2023 r. odbyło się Generalne Zebranie członków Victim Support Europe (VSE) – europejskiej organizacji pomocowej, której członkiem Fundacja Pomocy Ofiarom Przestępstw została w lipcu tego roku. W spotkaniu on-line wzięło udział ponad 40 reprezentantów instytucji i stowarzyszeń zrzeszonych w ramach VSE. Zebraniu przewodniczyli: Rosa Jansen – Prezeska organizacji; oraz Levent Altan – Dyrektor Zarządzający.

Celem spotkania była ewaluacja bieżącej działalności Organizacji, a także głosowanie nad wyborem członków jej Zarządu i administracji oraz kwestiami budżetowymi. Istotnym elementem spotkania było także przedstawienie nowych członków VSE, pośród których znalazła się Fundacja Pomocy Ofiarom Przestępstw. Oprócz FPOP w poczet nowych członków Victim Support Europe w ostatnich miesiącach przyjęto także: Medical Innovate Interventions Medinnovint (Kamerun), Opferhilfe Berlin (Niemcy), The Smile of the Child (Grecja), Victim Support Morocco (Maroko).

FPOP na zebraniu reprezentował prof. Cezary Kulesza, który przybliżył członkom VSE i pozostałym uczestnikom spotkania główne cele i obszary aktywności Fundacji. W czasie spotkania podsumowano także główne osiągnięcia VSE w 2023 r., do których należy między innymi uruchomienie 3 dokumentów strategicznych i kampanii w mediach społecznościowych (Safe Justice for Victims of Crime, Transforming How We Communicate with Victims, Victims of Crime Model Provisions Paper), z których każda miała średni zasięg 15 tysięcy kont na kilku platformach. Ponadto w 2023 r. pod przewodnictwem VSE rozpoczęto wiele nowych projektów i usług, m.in.:

  1. Projekt 2Gether4Victims – zajmujący się koordynacją i harmonizacją ogólnych i specjalistycznych usług wsparcia dla ofiar przemocy ze względu na płeć;
  2. Projekt IAPHP (Intercultural Approach to Prevent Harmful Practices) – mający na celu wyposażenie praktyków zajmujących się migracją oraz samych kobiet w kryzysie migracji w umiejętności zapobiegania, wykrywania i reagowania na szkodliwe praktyki;
  3. Projekt Prosecutions and Judicial Resonses for Dismantling Trafficking Chains of Children DISRUPT – zrzeszający 5 partnerów z 5 różnych krajów w celu usprawnienia dochodzeń, ścigania i reakcji sądowych w oparciu o dowody cyfrowe w obszarze handlu dziećmi;
  4. Projekt INVERT (Disrupting Exploitation Networks) – zajmujący się przestępczymi formami wyzysku pracowników i handlu ludźmi.

W realizację nowych projektów zaangażowanych zostało 36 partnerów z 30 różnych krajów. Victim Support Europe w tym roku po raz pierwszy upamiętniło Europejski Dzień Ofiar Przestępstw (22 lutego) organizując 20 lutego 2023 r. wydarzenie “Osiągnięcie bezpiecznej sprawiedliwości dla ofiar przestępstw” w The Press Club w Brukseli. Wydarzenie, które zgromadziło przedstawicieli ponad 100 stowarzyszeń i instytucji, było jednocześnie transmitowane na żywo w telewizji Brussels Press Club.

W trakcie zebrania wiele uwagi zostało poświęconej przyszłym kierunkom aktywności Organizacji. Na pierwsze tygodnie 2024 r. zaplanowano kolejne wydarzenie w ramach Europejskiego Dnia Ofiar Przestępstw: sympozjum „Leave No One Behind: Victim’s Rights & the Sustainable Development Goals” – które odbędzie się 22 lutego 2024 r. W kolejnych miesiącach planowana jest również Doroczna Konferencja VSE 2024, zatytułowana “The Bridge Over Troubled Water – Celebrating and Strengthening Victim Support”. Wydarzenie zostanie zorganizowane przez członka VSE – Victim and Witness Support Services (Chorwacja) i odbędzie się w dniach 22 i 23 maja 2024 r. w Zagrzebiu w Chorwacji. Oprócz tego celem Organizacji nadal pozostaje kontynuowanie realizacji projektów i podejmowanie nowych działań dla poprawy europejskich i międzynarodowych przepisów związanych z prawami ofiar przy wykorzystaniu badań, rozwoju wiedzy i budowania potencjału na poziomie krajowym i lokalnym.