Aktualności

Danuta Przywara o Międzynarodowym Dniu Praw Człowieka

10 grudnia obchodzimy Międzynarodowy Dzień Praw Człowieka. Został on ustanowiony przez Zgromadzenie Ogólne Organizacji Narodów Zjednoczonych w 1950 roku na pamiątkę podpisania dwa lata wcześniej, 10 grudnia 1948 roku, Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka.

Jest to okazja do zwrócenia uwagi na stan przestrzegania praw człowieka w kraju i na świecie, a także podziękowania wszystkim tym, którzy codziennie walczą o prawa, które przysługują każdemu z nas.

Prawa człowieka mają bowiem charakter: powszechny, przyrodzony, niezbywalny, naturalny i niepodzielny. Katalog podstawowych praw i wolności przysługuje każdemu, bez względu na płeć, rasę, religię czy miejsce zamieszkania.

Z okazji tego wyjątkowego dnia prezentujemy wypowiedź Danuty Przywaryczłonkini naszej Rady Programowej, socjolożki i działaczki społecznej, specjalistki w zakresie monitoringu naruszeń praw człowieka. Od 1982 r. członkini Komitetu Helsińskiego w Polsce. W 1989 roku współtworzyła, a w latach  2008 – 2021,  szefowała Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka. Od 2021 roku przewodnicząca jej Rady, a od 2022 członkini Rady Fundacji KORD.