Aktualności

Przemoc karmi się milczeniem. 16 dni akcji przeciwdziałania przemocy ze względu na płeć

​​​​​​​Przemoc w dalszym ciągu silnie wiąże się z płcią. Zdecydowana większość osób doznających przemocy to kobiety – podczas gdy osobami stosującymi przemoc w większości przypadków są mężczyźni.

Według danych z procedur Niebieskiej Karty prowadzonych przez warszawskie Zespoły Interdyscyplinarne ds. Przeciwdziałania Przemocy Domowej w 2022 r. w Warszawie, liczba osób doświadczających przemocy w rodzinie wynosiła 6 467 osób – w tym 2 939 to dzieci, 2 916 to kobiety. Odnotowywany jest ciągły wzrost liczby osób doznających przemocy, który w 2022 r. zwiększył się o 4,37% w stosunku do 2021 r. Natomiast liczba osób stosujących przemoc przekroczyła w 2022 r. 4 tysiące osób.

Warszawa cyklicznie podejmuje akcje mające na celu zmniejszenie skali tego zjawiska. Ważnym działaniem w tym zakresie jest uświadamianie warszawianek i warszawiaków, że przemocy nie należy pozostawiać bez reakcji, a także informowanie i edukowanie społeczeństwa o właściwych i skutecznych sposobach przerywania przemocy w rodzinie.

Z tych powodów miasto przygotowywało kampanię w ramach „16 dni akcji przeciw przemocy ze względu na płeć”. Kampania jest wspierana i współtworzona przez Warszawską Radę Kobiet.

Po raz kolejny akcja będzie prowadzona pod hasłem „Przemoc karmi się milczeniem”. Hasło to identyfikuje kampanię i ma wzmacniać jej najważniejsze przesłanie, którym jest wezwanie do reagowania, przerwania milczenia i udzielenia pomocy osobom krzywdzonym.

Zmiana postaw społecznych w zakresie reagowania na przemoc jest procesem, który musi być wzmacniany i powtarzany w formie cyklicznych działań informacyjno-edukacyjnych oraz prowadzenia kampanii społecznych. Podobnie jak w latach poprzednich działania te będą kierowane przede wszystkim do świadków przemocy. Założeniem kampanii jest przekonanie, że świadkowie mają moc i siłę sprawczą do właściwego reagowania na akty przemocy, a ich reakcja może skutecznie przyczynić się do przerwania przemocy.

Kampania w tym roku dodatkowo promuje międzynarodowy znak zamykanej dłoni „Pomóż mi”. Znak „POMÓŻ MI” to symbol, który powinien być rozpoznawalny przez ogół społeczeństwa oraz powszechnie znany osobom doznającym przemocy. Jest dyskretnym sygnałem, prostym gestem, który możemy wysłać do kogoś kogo znamy lub całkowicie obcej nam osoby. Informuje on o tym, że jesteśmy osobą, która doznaje przemocy. Znak ,,pomóż mi’’ to wezwanie zrozumiałe na całym świecie. Przełamuje on barierę językową, czy kulturową. Nie wymaga bliskiego kontaktu, może być pokazany w różnych okolicznościach.

Przygotowane zostały krótkie nagrania, w których kobiety reprezentujące różne środowiska kulturowe, społeczne i zawodowe pokazują, jak bezpiecznie poinformować o tym, że dzieje się nam krzywda i pilnie potrzebujemy pomocy.

Kolejna warszawska odsłona międzynarodowej Kampanii „16 dni akcji przeciw przemocy ze względu na płeć” pod hasłem „Przemoc karmi się milczeniem” odbędzie się w dniach od 25 listopada do 10 grudnia 2023 r. W ramach kampanii w środkach transportu miejskiego, na cyfrowych ekranach na stacjach Metra Warszawskiego i na warszawskich dworcach oraz w galeriach handlowych będą wyświetlane plansze informacyjne z kluczowym przekazem akcji, a na ulicach Warszawy pojawią się bilboardy z jej motywem graficznym.

Źródło: Urząd m. st. Warszawy