Aktualności

Dr Grzegorz Wrona o zmianach prawa w zakresie przeciwdziałania przemocy wobec dzieci

Dr Grzegorz Wrona, adwokat, certyfikowany specjalista oraz superwizor z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie, członek Rady Programowej Fundacji Pomocy Ofiarom Przestępstw omawia zmiany, które w 2023 roku zaszły w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie. “To rok wyjątkowy, ponieważ mamy aż cztery obszerne zmiany w tym zakresie, istotne szczególnie z perspektywy przeciwdziałania przemocy wobec dzieci” – mówi dr Wrona.

Pierwszą zmianą omawianą przez dr Wronę jest nowelizacja Ustawy o przeciwdziałaniu przemocy domowej, która weszła w życie 22 czerwca 2023 roku. Drugą, Ustawa wprowadzająca zmiany do tejże, ale także do Ustawy o Policji i Ustawy o Żandarmerii Wojskowej, która weszła w życie 15 sierpnia br.

Kolejna zmiana to istotne z punktu funkcjonowania systemu na terenie gminy to Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie procedury Niebieskiej Karty i wzorów formularzy Niebieskiej Karty. Ostatnią omawianą zmianą jest Ustawa zmieniającą Kodeks Rodzinny i Opiekuńczy i inne ustawy, potocznie zwana “Ustawą Kamilka”, która w części już weszła w życie, a w części wejdzie w życie 15 lutego 2024 roku.