Aktualności

Prezeska Fundacji zachęca do przekazania 1,5% podatku

Sprawiedliwość to sprawiedliwa kara dla sprawcy, ale także ustawowo gwarantowana i spoczywająca na państwie troska

o pokrzywdzonego przestępstwem. 

Sprawmy, by uprawnienia ofiar przestępstw przestały być martwymi zapisami ustawowym i były przestrzegane
w praktyce!

Aby kompensata państwowa, pomoc prawna, mediacja, wolontariat służyły ofiarom przestępstw, staraniom o ich byt, godność
i szacunek.

Przekaż 1,5% swojego podatku na rzecz Fundacji Pomocy Ofiarom Przestępstw.

Nr KRS: 0000119705

dr Lidia MazowieckaPrezeska Fundacji Pomocy Ofiarom Przestępstw