Aktualności

22 lutego – Międzynarodowy Dzień Ofiar Przestępstw

22 lutego obchodzimy Międzynarodowy Dzień Ofiar Przestępstw. Z tej okazji Fundacja Pomocy Ofiarom Przestępstw oraz jej fundator Wolters Kluwer Polska przygotowały webinar, w którym dr Grzegorz Wrona omówi, co czeka nas w 2023 roku w zakresie praw osób pokrzywdzonych przestępstwem.

Dr Grzegorz Wrona jest adwokatem, doktorem nauk prawnych, certyfikowanym specjalistą z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie, członkiem Rady Programowej Fundacji Pomocy Ofiarom Przestępstw.

Jest to szczególny rok, gdyż już w styczniu rozpoczęto prace legislacyjne na poziomie Senatu, a to oznacza, że jesteśmy na zaawansowanym etapie prac nad regulacjami dotyczącymi głównie przemocy rodzinie i zapewnieniu pomocy osobom, które tej przemocy doświadczają. Będzie to rozszerzenie systemu już obowiązującego – mówi dr Wrona.

Zachęcamy do obejrzenia nagrania: