Aktualności

Dr Grzegorz Luboiński o aborcji

Aborcja jest procedurą ujętą w katalogu świadczeń medycznych.

Historia tej procedury zmienia się  od czasów, gdy była traktowana jako procedura medyczna i mogła być wykonywana w gabinetach lekarskich później ograniczono możliwość jej wykonywania w gabinetach prywatnych.

W tamtym okresie terminacja ciąży wykonywana była jako zabieg chirurgiczny i żargonowo nazywana była „skrobanką”. Rozwój farmakoterapii pozwolił na opracowanie kompozycji leków, które zwłaszcza we wczesnej ciąży pozwalają doprowadzić do zakończenia ciąży bez użycia instrumentów chirurgicznych.

Rozważając problem aborcji warto wiedzieć, że ocenia się, że nawet do 10% powstałych ciąż ulega samoistnemu zakończeniu. Znane są sytuacje wielokrotnych samoistnych poronień utrudniających lub wręcz uniemożliwiających donoszenie ciąży.

W sytuacji politycznej aborcja z zabiegu medycznego stała się obszarem walki. Jej przeciwnicy chętnie powołują się na tzw. „klauzulę sumienia”, co prowadzi do stanu, w którym  zabieg medyczny staje się procedurą, której wykonanie może być karalne, a jak chcą niektórzy nawet doprowadzić „sprawców” do wieloletniego więzienia.

Tak doprowadzono do sytuacji, w której jedna ze skatalogowanych procedur medycznych nie jest w decyzji pacjentki i lekarza leczącego, a jako jedyna jest pod czujnym okiem organów ścigania.

Nadal mam nadzieję że tworzący prawo pozwolą kobietom odpowiadać za swoje zdrowie i życie, a jeżeli konieczne chcą, by rozstrzygnęło o tym referendum to jestem za, pod warunkiem że udział w nim będzie tylko dla kobiet od 15 do 45 roku życia.

Ponieważ taka możliwość jest z wielu względów nierealna, pozostaje liczyć na zdrowy rozsądek decydentów (ze względów oczywistych nie liczę na prezydenta), co w konsekwencji doprowadzi do sytuacji w której docelowo to prawo kobiety zostanie wpisane do konstytucji by powstrzymać dalsze tańce wokół problemu.

Liczę również na prowadzenie w szkołach i mediach szerokiej kampanii, która rozszerzy rzetelną wiedzę dzieci, młodzieży i ludzi dorosłych na temat zapobiegania ciąży. Liczę, że doprowadzi to stanu   w którym terminacja ciąży, czyli aborcja będzie ograniczona do stanów, w których określi to stan zdrowia kobiety. Zdrowie  – zgodnie z określeniem Światowej Organizacji Zdrowia jest stanem równowagi bio-psycho-społecznej.

Grzegorz Luboiński – dr n.med. specjalista chirurg – onkolog, były naczelny chirurg – onkolog z Centrum Onkologii na warszawskim Ursynowie, były konsultant wojewódzki, kierownik trzech oddziałów w Centrum Onkologii, Senior Visiting Consultat Kuwait Cancer Control Center. Sekretarz Polskiej Unii Onkologii.