Komu pomagamy

Jeżeli jesteś ofiarą przestępstwa przeciwko życiu lub zdrowiu,

a nie masz pieniędzy by walczyć o powrót do normalnego życia, pomożemy Ci. Jeśli nie Ty jesteś w potrzebie a wiesz o ludziach, którzy takiej pomocy potrzebują powiedz Im, że jest Fundacja, która ich wesprze.

Fundacja Pomocy Ofiarom Przestępstw chce realnie pomagać pokrzywdzonym ludziom. Dlatego oferujemy pomoc materialną. Zdajemy sobie sprawę, że pieniądze nie zmniejszą krzywd, ale pomogą się z nich otrząsnąć.

Celem Fundacji jest zmniejszenie szkód wyrządzonych pokrzywdzonym działalnością przestępczą. Za pokrzywdzone uważa się osoby, które stały się bezpośrednimi ofiarami przestępstw. Jeśli ofiara przestępstwa umrze to za ofiary uznaje się również ich najbliższych. Według statutu pomoc polegać może na: częściowym lub całkowitym zwrocie kosztów leczenia, rehabilitacji i innych wydatków związanych z leczeniem, częściowym lub całkowitym zwrocie kosztów pogrzebu ofiary przestępstwa. Możliwe jest również przyznanie jednorazowego świadczenia pieniężnego.

Zgodnie ze Statutem Fundacji, pomoc finansowa przyznawana jest: 

  • w pierwszej kolejności ofiarom przestępstw przeciwko życiu lub zdrowiu, w tym także przestępstw komunikacyjnych;
  • w drugiej kolejności rozpatrywane są wnioski ofiar przestępstw popełnionych z zastosowaniem przemocy;
  • jeśli ofiara przestępstwa umrze to za ofiary uznaje się również ich najbliższych.

Prawa autorskie

Prawa autorskie do witryny oraz materiałów zawartych w niniejszym Serwisie posiada wyłącznie F.P.O.P., chyba że podany jest inny autor.

Fundacja Pomocy Ofiarom Przestępstw

Ul. Przyokopowa 33, 01-208 Warszawa

3 piętro, siedziba firmy Wolters Kluwer Polska

Tel. +48 789 172 989

biuro@fpop.org.pl, www.fpop.org.pl