Zgłoś prośbę o pomoc

Zgodnie ze Statutem Fundacji,

pomoc finansowa przyznawana jest w pierwszej kolejności ofiarom przestępstw przeciwko życiu lub zdrowiu, w tym także przestępstw komunikacyjnych. W drugiej kolejności rozpatrywane są wnioski ofiar przestępstw popełnionych z zastosowaniem przemocy. 

Fundacja oferuje trzy warianty pomocy.

  • wyrównać w części lub nawet w całości pokryć straty materialne poniesione wskutek przestępstwa.
  • zapłacić za część kosztów związanych z dochodzeniem odszkodowania za wyrządzoną krzywdę,
  • pomoc doraźną. Fundacja o ewentualnym wariancie pomocy, decyduje po rozpatrzeniu wniosku.

 

 

 

 

Wniosek o pomoc materialną dla osoby pokrzywdzonej przestępstwem:
Pobierz PDFPobierz DOC

 

Prawa autorskie

Prawa autorskie do witryny oraz materiałów zawartych w niniejszym Serwisie posiada wyłącznie F.P.O.P., chyba że podany jest inny autor.

Fundacja Pomocy Ofiarom Przestępstw

Ul. Przyokopowa 33, 01-208 Warszawa

3 piętro, siedziba firmy Wolters Kluwer Polska

Tel. +48 789 172 989

biuro@fpop.org.pl, www.fpop.org.pl