Aktualności

Dr Grzegorz Wrona społecznym kandydatem na Rzecznika Praw Dziecka

14 grudnia br. wygasa kadencja obecnego Rzecznika Praw Dziecka. Sejm już niebawem będzie decydować, kto obejmie ten urząd na kolejne 5 lat. Organizacje społeczne wskazały swojego kandydata – dr Grzegorza Wronę, certyfikowanego specjalistę i superwizora z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie, członka Rady Programowej Fundacji Pomocy Ofiarom Przestępstw.

Tutaj można podpisać przygotowaną przez organizacje społeczne petycje w tej sprawie skierowaną do parlamentarzystów.

– Będą to lata szczególne, bowiem w obszarze ochrony dzieci stoją przed nami ogromne wyzwania. Czas pandemii wyraźnie pokazał zarówno zagrożenia dla zdrowia fizycznego i psychicznego dzieci, ale także dotkliwy brak osób i miejsc dających wsparcie dzieciom. Nagłaśniane przez media przypadki przemocy wobec dzieci wskazują na konieczność opracowania i wdrożenia Narodowej Strategii Ochrony Dzieci przed Przemocą, a wojna w Ukrainie na konieczność budowania międzykulturowych programów w placówkach oświatowych – wskazano w petycji.

Grzegorz Wrona jest doktorem nauk prawnych, certyfikowanym specjalistą i superwizorem z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie, złożył egzamin sędziowski i adwokacki, jest też członkiem Rady Programowej Fundacji Pomocy Ofiarom Przestępstw. Od 20 lat zajmuje się aktywną pracą na rzecz osób doznających przemocy jako konsultant w ośrodkach pomocy społecznej, ośrodkach interwencji pomocowej oraz organizacjach pozarządowych.

Pracował też co istotne w Biurze Rzecznika Praw Dziecka gdzie m.in. pełnił obowiązki dyrektora zespołu ds. społecznych i prawa administracyjnego. W latach 2016-2020 był członkiem Zespołu ds. alimentów powołanego przez Rzecznika Praw Obywatelskich i Rzecznika Praw Dziecka. Jest autorem i współautorem licznych publikacji z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz wybitnym wykładowcą w tej dziedzinie.

– Posiada nie tylko niekwestionowaną wiedzę w obszarze prawa, ale także niezwykłą wrażliwość dotyczącą psychiki i potrzeb dziecka – wskazano w petycji.