Aktualności

Po raz pierwszy wręczono Nagrodę im. Ewy Bieńkowskiej

14 listopada 2023 roku podczas gali Rising Stars 2023 – Prawnicy-liderzy jutra, której organizatorem jest Wolters Kluwer Polska, po raz pierwszy wręczono Nagrody im. Ewy Bieńkowskiej za działania związane z pomocą ofiarom przestępstw.

Nagrodę ustanowiła Fundacja Pomocy Ofiarom Przestępstw, której fundatorem jest właśnie Wolters Kluwer Polska. „Celem nagrody jest upamiętnienie prof. Bieńkowskiej – wybitnej prawniczki, wiktymolożki, wykładowczyni akademickiej, zaangażowanej w działania na rzecz poprawy losu osób pokrzywdzonych przestępstwem. Całe swoje życie poświęciła temu, aby ustawowe przepisy gwarantujące prawa ofiar przestały być martwe, a były przestrzegane w praktyce” – mówiła podczas gali dr Lidia Mazowiecka – Prezeska Fundacji Pomocy Ofiarom Przestępstw. „Przypominając o prof. Bieńkowskiej, przyznając nagrodę Jej imienia, chcemy wskazywać tych, którzy Jej dzieło kontynuują – którzy upominają się o prawa ofiar, walczą o prawa człowieka, dostrzegają bliźniego w drugiej osobie” – dodała.

W tegorocznej, pierwszej, edycji Nagrody im. Ewy Bieńkowskiej kapituła konkursu postanowiła wyróżnić Fundację Projekt Starsi za zwrócenie uwagi i opisanie pomijanego problemu przemocy wobec osób starszych oraz kompetentne opracowanie narzędzia diagnostycznego i procedur zaradczych. Przemocą wobec starszych dotknięta jest co siódma osoba po 60 roku życia.  Fundacja Projekt Starsi we współpracy z ekspertami i lekarzami opracowała Formularz Oceny Ryzyka Przemocy wobec starszych dla lekarzy. Jest to proste narzędzie, które pozwala w krótkiej rozmowie z pacjentem oszacować ryzyko przemocy i podaje prostą ścieżkę postępowania. Może być stosowane zarówno w placówkach podstawowej opieki zdrowotnej i na oddziałach szpitalnych – podkreślono w uzasadnieniu przyznania wyróżnienia.

Wyróżnienie w imieniu Fundacji Projekt Starsi odebrały Agnieszka   Skoczylas – ordynator Oddziału Geriatryczno-Internistycznego Szpitala Wolskiego oraz Magdalena Rutkiewicz – Prezeska Fundacji.

Nagrodę im. Ewy Bieńkowskiej otrzymała Grupa Granica za zbudowanie systemu opartego na społeczeństwie obywatelskim, gdy zawiodły służby publiczne, a władza kryminalizuje działania pomocowe. Za powstanie sprawnej, kompetentnej, autonomicznej, nieformalnej struktury udzielającej szeroko pojętej pomocy humanitarnej oraz wsparcia w dostępie do przewidzianych prawem procedur. Za ratowanie życia i pomoc osobom krzywdzonym przemocą wyrządzaną przez funkcjonariuszy i w imieniu państwa polskiego; Za monitorowanie i dokumentowanie zarówno interwencji, jak i naruszeń prawa na granicy. Za wypracowanie modelu zawodu wysoko wyspecjalizowanej terenowej pracowniczki humanitarnej. Za udzielanie pomocy humanitarnej uchodźcom niezależnie od ich koloru skóry, wyznania, pochodzenia, płci, czy wieku. Za walkę o poszanowanie podstawowych praw osób przekraczających granicę. o ich niezbywalne prawo do życia, zdrowia i bezpieczeństwa. Za działania odważne i bohaterskie – gdy członkowie Grupy sprzeciwiają się nadużyciom władzy i przekraczaniom uprawnień przez funkcjonariuszy Straży Granicznej. Za to, że udzieliła pomocy humanitarnej ponad 15 000 osobom. Za ratowanie honoru polskiego społeczeństwa. 

Grupa Granica, koalicja kilkunastu organizacji działających na rzecz ludzi w drodze, podczas gali była reprezentowana przez Danutę Kuroń oraz Goję.