Aktualności

Victim Support Europe – sprawozdanie z konferencji za rok 2023

Doroczna konferencja Victim Support Europe (VSE) 2023 odbyła się w dniach od 7 do 9 czerwca 2023 roku, a jej hasłem przewodnie brzmiało „Ochrona podstawowych wolności. Perspektywa ofiary”. Gospodarzem spotkania była niemiecka organizacja WEISSER RING e.V.

W konferencji wzięło udział 291 osób, w tym 17 uczestników online. Trzydziestu prelegentów z różnych dziedzin poruszało tematy skupiające się na wzajemnym powiązaniu podstawowych wolności i polityki wobec ofiar. Uczestnicy pochodzili z wielu krajów: najliczniejszą reprezentację miały Niemcy, następnie Belgia, Holandia, Portugalia, Szwecja, Francja, Finlandia i inne państwa członkowskie UE. Spoza Europy uczestniczyli przedstawiciele Stanów Zjednoczonych, Kamerunu, Brazylii i Izraela.

Pierwszy dzień dotyczył przestępstw przeciwko demokracji w stale zmieniającym się środowisku przestępczym: w jaki sposób zainteresowane strony starają się nadążać za wyzwaniami stwarzanymi przez pojawiające się przestępstwa; oraz jakie wyzwania stojące przed ofiarami zbrodni przeciwko demokracji.

Dzień drugi był poświęcony pracy organów ścigania z ofiarami; w szczególności równoważenie pracy dochodzeniowej z poszanowaniem podstawowych praw ofiar; oraz zapewnienie bezpiecznego środowiska społecznego wraz z rozwojem godnych zaufania służb policyjnych wrażliwych na ofiary.

Trzeciego dnia dyskusja skupiła się na wspieraniu bezbronnych grup społecznych w środku konfliktu oraz na tym, jak zwiększenie pomocy i ram politycznych mogłoby zaradzić niestabilności, konfliktom i przemocy.

Z raportem można zapoznać się tutaj