Aktualności

Manifest Victim Support Europe przed wyborami do Parlamentu Europejskiego w 2024 roku

Przez ponad 6 dekad Unia Europejska reprezentuje sprawiedliwość społeczną i prawa podstawowe. Te zasady są coraz bardziej zagrożone, dlatego musimy wspólnie pracować, aby je chronić.

Sprawiedliwość, integracja społeczna i wsparcie dla wszystkich są kluczowe dla ofiar przestępstw i stanowią integralną część naszych fundamentalnych wartości.

Victim Support Europe pragnie współpracować z członkami Parlamentu Europejskiego, dostarczając rekomendacje dla osób wrażliwych na potrzeby ofiar oraz podejścia do nadchodzących wyzwań.

Przed nadchodzącymi wyborami do Parlamentu Europejskiego Victim Support Europe opracowała dokument, który składa się z trzech głównych części:

  1. „Manifest” przedstawiający cele i sposoby ich osiągnięcia;
  2. „Propozycje dotyczące zwiększenia wsparcia dla ofiar po wyborach w 2024 r.”, który opisuje, w jaki sposób UE i członkowie rządów krajowych mogą wspólnie dokonać zmian;
  3. „Wykorzystanie ram programu działań ONZ w zakresie celów zrównoważonego rozwoju do roku 2030 w celu zwiększenia praw ofiar”, gdzie wyjaśnione jest, w jaki sposób wsparcie dla ofiar jest nierozerwalnie powiązane z osiągnięciem celów zrównoważonego rozwoju.

Z dokumentem można zapoznać się tutaj.