Aktualności

Prace nad projektem ustawy o postępowaniu w przypadku niektórych przestępstw przeciwko wolności seksualnej i obyczajności

W związku z inauguracją kampanii społecznej “Na gwałt“, która odbędzie się 22 lutego 2024 roku o godz. 10:30 w PROM KULTURY Saska Kępa (ul. Brukselska 23, Warszawa) informujemy, Fundacja Pomocy Ofiarom Przestępstw kończy opracowanie projektu ustawy o postępowaniu w przypadku niektórych przestępstw przeciwko wolności seksualnej i obyczajności.

Ustawa ma doprowadzić do tego, aby:

– procedura postępowania z bezbronną ofiarą przestępstwa w placówce służby zdrowia była połączona z istniejącą już Siecią Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem;

– ofiara mogła korzystać w całym bardzo traumatycznym dla siebie postępowaniu z wszechstronnej pomocy oferowanej przez wyspecjalizowanych pracowników Sieci, a w szczególności z pomocy profesjonalnych asystentów;

– ofiary, które nie mają statusu pokrzywdzonego mogły też korzystać z takiej pomocy;

– wszyscy stykający się z ofiarą pamiętali o jej godności, podmiotowości oraz szanowali jej prawa i  wolę;

– zgłaszająca się osoba nie musiała się obawiać, że ktoś, wbrew jej woli zawiadomi  policję lub prokuraturę o gwałcie.

Ustawa ma sprawić, żeby to był cały system, a nie  działania poszczególnych służb: medycznych, policyjnych, prokuratorskich i sądowych,  nie połączonych ze sobą.

Prace nad zmianami legislacyjnymi rozpoczęliśmy na początku sierpnia 2023 roku. W skład zespołu eksperckiego, na różnych etapach prac, wchodzili i wchodziły: dr Marek Balicki – psychiatra, były minister zdrowia, prof. Eleonora Zielińska – specjalistka prawa karnego i medycznego, prof. Barbara Gabrysiak-Namysłowska – specjalistka prawa karnego i medycznego, Anna Janik – Wiceprezeska Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych, Jacek Krawczyk – kryminolog i legislator, Katarzyna Nowakowska – psycholożka, Fundacja Feminoteka, dr Marta Sobczyńska – lekarz-pediatra, Dyrektor ds. Standardów Medycznych i Jakości Klinicznej Grupy Scanmed, mec. Grzegorz Wrona – adwokat, specjalista ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie, Paula Sawicka – psycholożka, FPOP, dr Grzegorz Luboiński – chirurg-onkolog.

Radą służyli nam prof. Leszek Kubicki – były minister sprawiedliwości, specjalista prawa karnego i medycznego, dr Michał Lewoc – sędzia, specjalista ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Korzystamy też z dorobku i doświadczeń WHO w tej dziedzinie.

Zespołowi eksperckiemu przewodniczyła dr Lidia Mazowiecka – Prezeska Fundacji Pomocy Ofiarom Przestępstw, prokuratorka w stanie spoczynku.