Aktualności

Ochrona danych osobowych i wizerunku ofiary przestępstwa

Ochrona życia prywatnego i rodzinnego jest jednym z uniwersalnych praw człowieka, szczególnie ważnym w odniesieniu do danych osobowych i wizerunku ofiary przestępstwa.

Jej standardy wyznaczają akty prawa międzynarodowego, które są później uwzględniane w krajowych unormowaniach prawnych. Podstawowy standard wyznacza obecnie przepis art, 21 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/29/UE z dnia 25 października 2012 r. ustanawiającej normy minimalne w zakresie praw, wsparcia i ochrony ofiar przestępstw oraz zastępującej decyzję ramową Rady 2001/220/WSiSW, który miał zostać wdrożony do polskiego systemu prawnego do dnia 16 listopada 2015 r. Autorzy publikacji udzielali odpowiedzi na pytanie, czy polskie unormowania w omawianym zakresie są wystarczające.

Polecamy publikację Ochrona danych osobowych i wizerunku ofiary przestępstwa pod redakcją dr Lidii Mazowieckiej, udostępnioną bezpłatnie przez Wydawnictwo Wolters Kluwer.

O stan wdrożenia przez Polskę dyrektywy “ofiarowej” w 2020 roku pytał Premiera Mateusza Morawieckiego ówczesny Rzecznik Praw Obywatelskich prof. Adam Bodnar. Celem tych wystąpień było zwrócenie uwagi na brak pełnej implementacji dyrektywy, pomimo upływu terminu na jej wdrożenie.