Przekaż darowiznę

Darowizny

Wystarczy że wpłacisz dowolną kwotę na konto:

75 1050 1054 1000 0022 0479 0451

ING Bank Śląski, O/Warszawa

Fundacja od 2006 roku została wpisana na listę organizacji pożytku publicznego. Oznacza to, że wpłacając na jej konto datki można skorzystać z odpisu podatkowego.

Tak więc korzyści są wymierne tym bardziej, że praktycznie wszystkie Państwa pieniądze przeznaczone zostaną na pomoc ofiarom przestępstw.

Koszty administracyjne Fundacji są minimalne co można sprawdzić w raportach rocznych. Nasz KRS 0000119705.

Prawa autorskie

Prawa autorskie do witryny oraz materiałów zawartych w niniejszym Serwisie posiada wyłącznie F.P.O.P., chyba że podany jest inny autor.

Fundacja Pomocy Ofiarom Przestępstw

Ul. Przyokopowa 33, 01-208 Warszawa

3 piętro, siedziba firmy Wolters Kluwer Polska

Tel. +48 789 172 989

biuro@fpop.org.pl, www.fpop.org.pl