Aktualności

Lidia Mazowiecka Prezeską Fundacji Pomocy Ofiarom Przestępstw!

22 grudnia 2022 roku Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy zatwierdził nowy skład Zarządu Fundacji Pomocy Ofiarom Przestępstw. Jego Prezeską została dr Lidia Mazowiecka.

Lidia Mazowiecka jest Prokuratorką, dr nauk prawnych, mediatorką w sprawach cywilnych, autorką i współautorką wielu publikacji z zakresu wiktymologii; w Ministerstwie Sprawiedliwości  i Prokuraturze generalnej zajmowała się ofiarami przestępstw, była m.in. inicjatorką powstania Polskiej Karty Praw Ofiary, ustanowienia Dnia i Tygodnia Ofiar Przestępstw, organizowała liczne konferencje i sesje poświęcone tej tematyce; stała na czele Zespołu Doradców do Spraw Ofiar Przestępstw przy Prokuratorze Generalnym, była redaktorką szeregu publikacji z serii Prokurator Ofiarom Przestępstw.

Poza Lidią Mazowiecką w skład Zarządu weszły Wiceprezeska Monika Kulesza-Czupryn oraz Joanna Rossa i Paula Sawicka.