Aktualności

Jak przeciwdziałać antysemityzmowi w Polsce?

26 stycznia 2024 roku odbyła się konferencja podsumowująca projekt „Antysemityzm w Polsce: definicja, monitorowanie, skuteczne przeciwdziałanie”, który Stowarzyszenie Otwarta Rzeczpospolita realizowało od listopada 2021 roku do grudnia 2023 roku. Projekt był realizowany z dotacji programu Aktywni Obywatele Fundusz Krajowy finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach Funduszy EOG.


Na spotkaniu omówiono rezultaty zakończonego w grudniu projektu „Antysemityzm w Polsce: definicja, monitorowanie, skuteczne przeciwdziałanie”.

Spotkanie było okazją do rozmowy na temat antysemityzmu w Polsce. Omówiono treść wydanego przez Otwartą Rzeczpospolitą przewodnika, zawierającego praktyczne dane na temat tego zjawiska i rekomendacje, których wdrożenie mogłoby skutecznie przeciwdziałać antysemityzmowi w Polsce.

Przewodnik można bezpłatnie pobrać ze strony internetowej.

Wprowadzenia do spotkania dokonała Paula Sawicka, Przewodnicząca Rady Programowej Stowarzyszenia Otwarta Rzeczpospolita. Następnie  Dominika Bulska, koordynatorka merytoryczna projektu. omówiła rezultaty projektu. Agnieszka Haska, z Centrum Badań nad Zagładą, IFiS PAN. mówiła o antysemityzmie w kontekście polskim, a Aleksandra Gliszczyńska-Grabias, z Rady Programowej Stowarzyszenia Otwarta Rzeczpospolita Poznańskiego Centrum Praw Człowieka INP PAN mówiła o rekomendacjach dotyczących przeciwdziałania antysemityzmowi w Polsce.

27 stycznia przypadał Międzynarodowy Dzień Pamięci o Ofiarach Holokaustu. Korzystając ze spotkania zaprezentowano trzy krótkie animacje dotyczące zjawiska antysemityzmu w Polsce i zachęcające do reagowania na wszelkie przejawy nienawiści. Wszystkie można obejrzeć w serwisie YouTube.