Organy Fundacji

Zarząd

 • Przewodniczący Marek Czecharowski
 • Wiceprzewodnicząca Monika Kulesza-Czupryn

Członkowie Zarządu:

 • Andrzej Kaźmierczak
 • Andrzej Kępiński
 • Joanna Rossa
 • Paweł Schubert
 • Michał Fajst

Komisja Rewizyjna

 • Przewodniczący Jerzy Kotarski
 • Członkowie Barbara Narecka
 • Leszek Pasieczny

Biuro

 • Kierownik biura Paweł Woźniak

Wydawnictwo Wolters Kluwer jest głównym fundatorem Fundacji.

Prawa autorskie

Prawa autorskie do witryny oraz materiałów zawartych w niniejszym Serwisie posiada wyłącznie F.P.O.P., chyba że podany jest inny autor.

Fundacja Pomocy Ofiarom Przestępstw

ul. Kazimierzowska 72/74, 02-518 Warszawa,

Tel. +48 22 848 28 90, Fax. +48 22 848 28 90

biuro@fpop.org.pl, www.fpop.org.pl