Jak nas wspierać

Koszty administracyjne Fundacji są minimalne co można sprawdzić w raportach rocznych.

Wystarczy że wpłacisz dowolną kwotę na konto:

75 1050 1054 1000 0022 0479 0451

Bank Śląski S.A. O/Warszawa

Nasz KRS - 0000119705

Jak przekazać 1% podatku?

Wypełniając odpowiednią rubrykę w rocznym zeznaniu podatkowym PIT (28, 36, 36L, 37, 38), należy wpisać KRS: 0000119705.

Prawa autorskie

Prawa autorskie do witryny oraz materiałów zawartych w niniejszym Serwisie posiada wyłącznie F.P.O.P., chyba że podany jest inny autor.

Fundacja Pomocy Ofiarom Przestępstw

ul. Kazimierzowska 72/74, 02-518 Warszawa,

Tel. +48 22 848 28 90, Fax. +48 22 848 28 90

biuro@fpop.org.pl, www.fpop.org.pl