Organy Fundacji

Zarząd

  • Przewodnicząca: Monika Kulesza-Czupryn
  • Wiceprzewodnicząca: Justyna Kossak

Członkowie Zarządu:

  • Henryk Jasionek
  • Joanna Rossa
  • Karolina Wilczyńska-Rheims

Komisja Rewizyjna

  • Ewa Adamska-Pietrzak
  • Anna Niedźwiedzka
  • Błażej Stankowski

Wydawnictwo Wolters Kluwer jest głównym fundatorem Fundacji.

Prawa autorskie

Prawa autorskie do witryny oraz materiałów zawartych w niniejszym Serwisie posiada wyłącznie F.P.O.P., chyba że podany jest inny autor.

Fundacja Pomocy Ofiarom Przestępstw

Ul. Przyokopowa 33, 01-208 Warszawa

3 piętro, siedziba firmy Wolters Kluwer Polska

Tel. +48 789 172 989

biuro@fpop.org.pl, www.fpop.org.pl