O nas

Zasłużona fundacja chce skuteczniej pomagać ofiarom przestępstw

Wiekszą aktywność oraz wykorzystywanie nowoczesnych środków komunikacji w docieraniu do ludzi jej potrzebujących - zapowiada nowy zarząd Fundacji Pomocy Ofiarom Przestępstw.

Obchodząca w tym roku 30-lecie działalności Fundacja deklaruje nowe otwarcie w swojej aktywności. Związane ono jest m.in. z objęciem roli głównego fundatora przez wydawnictwo Wolters Kluwer, które przejęło ją po wydawnictwie LexisNexis, obecnie będące częścią Wolters Kluwer.

Przewodniczącą Zarządu Fundacji jest Monika Kulesza-Czupryn, wiceprzewodniczącą jest Justyna Kossak. Pozostali członkowie zarządu to: Henryk Jasionek, Joanna Rossa, Karolina Wilczyńska-Rheims. Członkami Komisji Rewizyjnej są: Ewa Adamska-Pietrzak, Anna Niedźwiedzka, Błażej Stankowski.

Zarząd postanowił dokonać modyfikacji statutu Fundacji by lepiej dostosować zasady swojego działania do wyzwań współczesności. Jak wspomina sędzia Czecharowski, gdy trzydzieści lat temu Fundacja Pomocy Ofiarom Przestępstw powstawała, była jedyną organizacją tego typu, a nie było wtedy jeszcze i przez wiele lat później państwowego systemu wsparcia dla ofiar przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu.

Potem powstawały kolejne stowarzyszenia i fundacje tego typu, a od 2005 roku obowiązuje ustawa o państwowej kompensacie dla ofiar niektórych przestępstw umyślnych, na podstawie której utworzony został specjalny fundusz celowy. Jednak jak mówi sędzia Marek Czecharowski, nie można obecnie powiedzieć, że problem jest już rozwiązany, że nie ma w Polsce ludzi potrzebujących pomocy w związku ze szkodami poniesionymi na skutek przestępstw. – Swego rodzaju paradoksem jest to, że zarówno państwowy fundusz jak działające w tej dziedzinie fundacje nie wykorzystują wszystkich posiadanych funduszy. A to dlatego, że zgłasza się do nich stosunkowo niewiele osób potrzebujących pomocy i spełniających kryteria do jej otrzymania – mówi. – Na pewno przyczyną tego stanu nie jest brak potrzeb. Raczej jest to eefekt nieskutecznego docierania do ofiar przestępstw oraz niewystarczającej informacji o możliwościach otrzymania takiej pomocy, a może też kryteria i procedury są za bardzo skomplikowane – dodaje sędzia Marek Czecharowski. Podkreśla jednak że w kierowanej przez niego Fundacji te procedury są znacznie bardziej elastyczne niż w państwowym funduszu, z którego pomoc udzielana jest za pośrednictwem sądów, a te muszą precyzyjnie przestrzegać przepisów i procedur. Zarząd Fundacji Pomocy Ofiarom Przestępstw widzi potrzebę dalszego poszukiwania nowych pomysłów na informowanie społeczeństwa o możliwościach uzyskania pomocy przez ofiary przestępstw, , co też w najbliższej kadencji będzie czynione.

A niezależenie od tych prac i dalszych zamierzeń, Zarząd Fundacji podkreśla, że cały czas ona pracuje i przyjmuje wnioski osób ubiegających się o pomoc.

Prawa autorskie

Prawa autorskie do witryny oraz materiałów zawartych w niniejszym Serwisie posiada wyłącznie F.P.O.P., chyba że podany jest inny autor.

Fundacja Pomocy Ofiarom Przestępstw

Ul. Przyokopowa 33, 01-208 Warszawa

3 piętro, siedziba firmy Wolters Kluwer Polska

Tel. +48 789 172 989

biuro@fpop.org.pl, www.fpop.org.pl