Jak pomagamy

Jeżeli jesteś ofiarą przestępstwa

przeciwko życiu lub zdrowiu, a nie masz pieniędzy by walczyć o powrót do normalnego życia, pomożemy Ci. Jeśli nie Ty jesteś w potrzebie a wiesz o ludziach, którzy takiej pomocy potrzebują powiedz Im, że jest Fundacja, która ich wesprze. Fundacja Pomocy Ofiarom Przestępstw chce realnie pomagać pokrzywdzonym ludziom.

Dlatego oferujemy pomoc materialną. Zdajemy sobie sprawę, że pieniądze nie zmniejszą krzywd, ale pomogą się z nich otrząsnąć. Celem Fundacji jest zmniejszenie szkód wyrządzonych pokrzywdzonym działalnością przestępczą. Za pokrzywdzone uważa się osoby, które stały się bezpośrednimi ofiarami przestępstw. Jeśli ofiara przestępstwa umrze to za ofiary uznaje się również ich najbliższych. Według statutu pomoc polegać może na: częściowym lub całkowitym zwrocie kosztów leczenia, rehabilitacji i innych wydatków związanych z leczeniem, częściowym lub całkowitym zwrocie kosztów pogrzebu ofiary przestępstwa. Możliwe jest również przyznanie jednorazowego świadczenia pieniężnego.

Według statutu pomoc polegać może na: częściowym lub całkowitym zwrocie kosztów leczenia, rehabilitacji i innych wydatków związanych z leczeniem, częściowym lub całkowitym zwrocie kosztów pogrzebu ofiary przestępstwa. Możliwe jest również przyznanie jednorazowego świadczenia pieniężnego.

Fundacja oferuje trzy warianty pomocy.

  • wyrównanie w części lub nawet w całości pokryć strat materialnych poniesionych wskutek przestępstwa;
  • zapłatę za część kosztów związanych z dochodzeniem odszkodowania za wyrządzoną krzywdę;
  • pomoc doraźną.

Fundacja o ewentualnym wariancie pomocy, decyduje po rozpatrzeniu wniosku.

Fundacja wspiera finansowo ofiary przestępstw (szczegółowe informacje w Statucie Fundacji) pod warunkiem, że:

  • pokrzywdzony nie ma możliwości uzyskania odszkodowania od sprawcy przestępstwa lub z innego źródła na przykład z tytułu ubezpieczenia;
  • wniosek o przyznanie pomocy finansowej, wraz z niezbędną dokumentacją musi być złożony przed upływem dwóch lat od daty popełnienia przestępstwa;
  • w dalszym postępowaniu niezbędny jest też wyrok lub postanowienie sądu o umorzeniu dochodzenia przez prokuraturę, a także zaświadczenie lekarskie o stopniu uszkodzenia ciała.

Fundacja nie udziela pomocy osobom, które przyczyniły się do powstania przestępstwa. Fundacja nie udziela także porad prawnych i nie zajmuje się sprawami cywilno-prawnymi.

 

Wniosek o pomoc materialną dla osoby pokrzywdzonej przestępstwem:
Pobierz PDF | Pobierz DOC

Prawa autorskie

Prawa autorskie do witryny oraz materiałów zawartych w niniejszym Serwisie posiada wyłącznie F.P.O.P., chyba że podany jest inny autor.

Fundacja Pomocy Ofiarom Przestępstw

Ul. Przyokopowa 33, 01-208 Warszawa

3 piętro, siedziba firmy Wolters Kluwer Polska

Tel. +48 789 172 989

biuro@fpop.org.pl, www.fpop.org.pl